Tag Archives: Arah dasar Keuskupan Surabaya

“QUO VADIS” DPP dan BGKP Salib Suci 2011 – 2014?

Tak terasa tahun 2011 merupakan akhir masa bakti kepengurusan DPP (Dewan Pastoral Paroki) dan BGKP (Badan Gereja Katolik Paroki; dulu: Dewan Gereja/Keuangan atau Bendahara DPP) Salib Suci periode 2008-2011. Lalu, mau dibawa ke mana lagi (quo vadis = ke mana engkau pergi?) penggembalaan umat paroki Salib Suci periode 2011-2014? Berdasarkan kesadaran pada status umat paroki di persimpangan jalan peziarahan, muncullah beberapa pertanyaan sebagai bahan permenungan umat bersama.

Perkembangan Umat Berbasis ArDas KS dan Visi Paroki Salib Suci

Apakah kadar iman katolik umat sudah lebih dewasa daripada sebelumnya? Apakah hubungan antar umat sudah lebih akrab, hangat dan bertanggungjawab alias ‘guyub’? Apakah sudah lebih banyak umat yang mau terlibat aktif dalam kegiatan di lingkungan/wilayah/paroki, termasuk kesediaan untuk menjadi pelayan umat alias pengurus DPP lingkungan/wilayah/paroki? Akhirnya, apakah umat sudah siap mewartakan dan mewujudnyatakan katolisitas (=iman katolik) dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, teristimewa dalam memenuhi panggilan perutusan?

Sederet pertanyaan permenungan ini sekaligus merupakan penjabaran dan pengejawantahan cita-cita bersama gereja yang sudah dicanangkan sebagai Arah Dasar Keuskupan Surabaya (ArDas KS) 2010-2019, yaitu ‘Gereja Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyub, penuh pelayanan dan misioner’. Meski usia ArDas KS masih berlangsung satu tahun namun pertanyaan ini seyogyanya mulai kita renungkan dan mawas-dirikan sejak kini sebelum terlambat.

Terlebih, sebetulnya permenungan ini masih sangat erat kaitannya dengan Visi Paroki Salib Suci yang selaras dengan ArDas KS, yakni: (1) Umat yang bertekun dalam pengajaran para Rasul [dewasa dalam iman], (2) Umat yang bertekun dalam persekutuan atas dasar saling mencintai, dan (3) Umat yang bertekun dalam Perayaan Ekaristi, Sakramen-sakramen dan Doa [Kisah Para Rasul 2:42].

Rumusan visi paroki dikutip dari kisah gereja perdana dan dicanangkan bagi umat paroki Salib Suci sejak berdiri pada tahun 1988 dalam penggembalaan umat bersama Pastor Heribert Ballhorn SVD. Sudah semestinya kita semua perlu secara terbuka menghargai perkembangan jumlah dan kadar keimanan umat serta jujur mengakui keterbatasan insani umat yang masih terus perlu diperbaiki, ditingkatkan dan disempurnakan.

Continue reading